Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

viernes, 12 de mayo de 2017

Més de mil alumnes de les Escoles Franciscanes a Lluc

                           

Un milenar d’alumnes dels centres escolars St. Francesc D’Assís i Mater Misericordia han celebrat una jornada de reflexió obre el turisme sostenible dijous 11 de maig del 2017.

L’encontre celebrat a Lluc culmina l conjunt d’activitats que han treballat al llarg del curs escolar sota el lema: la terra, ca teva, ca meva, ca nostra”.

Els 1.091 alumnes dels Centres Sant Francesc d’Assís (CSFA) de Palma, Son Servera, Sa Pobla, Muro, Manacor i el centre d’educació especial Mater Misericordiae s’han reunit a Lluc per a compartir el dia i celebrar les activitats centrades a conscienciar la importància de tenir cura de l’entorn vital..

Amb el lema la terra: ca teva, ca meva, ca nostra, els 6 centres, titulars de la Congregació de las Franciscanes Filles de Maria, han dut a terme, amb aquesta convivència, el treball començat en els inicis del curs, consistent en acomplir accions per tal d’inculcar valors relacionats amb el desenvolupament sostenible y la seva directa implicació amb el principal sector econòmic de la comunitat autònoma, el turisme. 

Any rere anys, els CSFA es concentren en una activitat que, Baix un lema comú i sempre amb criteris que fomentin un model de societat més just i responsable, implica la realització d’activitats temàtiques durant tot el curs escolar. 


Aquest any ha coincidit amb la declaració de la ONU del 2017 com Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament", la Direcció de los CSFA decidí afegir-se a les accions de conscienciació sobre la importància d’impulsar i exercir responsablement l’activitat turística.

Per a l’organització d’aquestes actuacions s’ha fixat la referencia en l’Encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francesc convida a reflexionar i participar en una autèntica ecologia humana tenint present el criteri bàsic de que no hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i l’altra social, sinó una sola i complexa crisi socio-ambiental. 

El turisme i la seva vinculació a la pobresa i la desigualdat.

D'aquesta manera i al llarg del curs escolar s'han treballat tres bases de la sostenabilitat del turisme: l'econòmic, el social i el mediambiental. Tots ells mitjançant una reflexió comuna: la seva vinculació amb la pobresa, la desigualtat, els diferents estils de vida i fe. 

En el context de la mateixa acció educativa els CSFA s'han unit a la campanya Enlazate por la Justicia, iniciativa de Cáritas, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i REDES. L'objectiu és aconseguir un model diferent de desenvolupament més just, solidari i sostenible, capaç d'impulsar una ciutadania disposada a implicar-se a l'hora de cerca solucions. 


Un flashmob per a culminar la jornada 

Els alumnes han fet diferents activitats segons les etapes pròpies, començant pels nins d’infantil i Primària que han gaudit amb jocs i activitats relacionats amb l’ecologia i la cura de la naturalesa. Els estudiants d’ESO, per la seva part, s’han concentrat a Caimari per tal de pujar fins a Lluc.

Una volta reunits tots pera l’acte final s’ha realitzat un flashmob amb la cançó Les nits no moren mai, adaptació de la coneguda cançó The nigths del cantant Avicii, feta pel conjunt català Doctor Prats. El tema ha estat elegit per la lletra, en la qual es menciona la importància dels valors i sentiments humans, més enllà de l’estrictament material.

martes, 2 de mayo de 2017

Crònica d'abril 2017

Lluc dia a dia / Ramon Ballester Vives, msscc


1. Després d'una nit de tempesta, al matí, l'ennigulat dóna pas a un sol de primavera.


Visita al Museu de Bernat Roig Galmés, filòleg clàssic i arqueòleg, que actualment és també Batle i regidor Cultura de Ses Salines. Té interès per recollir informació sobre peces arqueològiques originàries del seu municipi que tenim al Museu de Lluc per, més endavant, fer una exposició temporal. L'acompanyen, Victor Alonso, president de l'Associació “Vedelleta d'OR” i Alícia Ciudad, dinamitzadora cultural.

Estada a Lluc d'un grup de nines del Col·legi Aixa del Parc Bit de Palma amb la companyia de les seves monitores.

2. A l'Ofici de les 11:00 que presideix el P. Joan Arbona hi celebren els 50 anys de matrimoni Gaspar Vera i Maria Cifre del Port d'Alcúdia. Són els padrins de les blauetes Neus i Marina Canals, que a més de fer les pregàries, al final de la Missa entreguen als padrins una imatge de la Mare de Déu de Lluc com a record.

3. Excursió a Lluc d'alumnes d'Educació Secundària del Col·legi de La Salle d'Inca.

5. Visita cultural. Amb el Projecte Erasmus +, finançat per la Comunitat Econòmica Europea, "Innovate to create", visiten Lluc 4 Instituts de Secundària d'Anglaterra, Alemanya, Hongria i del Ies Mossèn Alcover de Manacor; en total 58 alumnes i 11 professors. La coordinació i organització és del director de l'Escolania de Lluc, Ricard Terrades.

Un grup de 25 alemanys interessats pel turisme religiós visiten el Santuari acompanyats pel prevere Thomas Jeshener de la diòcesi de Regensburg. Celebren una Eucaristia a la Capella del Santíssim.

7. Un grup de 15 alemanys de “Vacances per l'ànima” amb el seu prevere visiten el Santuari i celebren la Missa a la Capella del Santíssim.

Amb ocasió del Pregó de Setmana Santa a l’església de Sa Pobla, l'Escolania hi participa donant un concert amb una primera part de temàtica religiosa i una segona part amb composicions variades. A destacar, com anècdota, que les blauetes i els blauets estrenen un nou vestit uniforme de gala.


8. A les 6 de l'horabaixa es reuneixen a l'Acolliment del Centenari devers 200 motoristes amb les respectives motos. Els reben els PP. Janer i Soler i, amb ells, fan una pregària pels motoristes difunts i demanen salvaguarda pels perills de la vida.


9. Diumenge dels Rams. Entram a la Setmana Santa per a reviure, des de la litúrgia, la Passió i la Mort del Senyor que culmina en la seva Resurrecció Pasqual, a la vegada és un temps de reflexió i pregària per a la solidaritat amb aquells que viuen avui situacions de pobresa, marginació i dolor.

Benedicció dels rams a la Placeta del Lledoner, processó a la basílica brandant els rams i cantat hosannes, lectura del Passió i Eucaristia que presideix el P. Prior. L’església està a vessar de gent: 160 persones de l'Associació de Gent Gran del Coll d'en Rabassa (Sa Nostra), pares i mares dels blauets, i altres peregrins.


11. Entre la molta gent que aquests dies visita Lluc, avui es fan presents 90 alumnes d’Educació Secundària del Liceu de Marratxí.

13. Dijous Sant. Començam el Tríduum Pasqual amb la pregària de Laudes que presideix el P. Ricard Janer.

A les 19:00 Solemne Celebració del Sant Sopar del Senyor. Una Litúrgia que convida a viure la comunió amb Jesús i els germans, posant l'accent a estimar els germans servint-los humilment. El rentapeus, molt significatiu, als pares i mares dels blauets, una treballadora del Santuari i nins i nines de l'Escolania. Presideix l'Eucaristia el P. Antoni Fernández que empra un llenguatge planer, entenedor per fer participar els blauets i tothom.

A les 22:00 Hora Santa ben preparada pel P. Manuel Soler amb projeccions, textos i pregàries.

14. Divendres Sant. Pregària de Laudes presidida pel P. Joan Arbona.

15. A les 12:30 amb la basílica plena de gent “Plant de la Verge. De la passió i el desconhort que tingué Nostra Dona de son Fill” escrita pel Beat Ramon Llull, en adaptació lliure.


El dramàtic relat fou declamat perfecte i emotivament pels professors de la Universitat de les Illes Balears, Caterina Valriu en el rol de Nostra Dona i Gabriel Camps com a cronista. L'Escolania acompanyada per l'organista i el conjunt de corda, cantà els interludis musicals de Pergolessi, enriquint amb emoció el Plant.

A les 19:00 Celebració de la Passió i Mort del Senyor que presideix el P. Joan Arbona. La lectura del relat de la Passió de l'evangeli de Sant Joan, la pregària universal i l'adoració de la Creu, creen un temps de gran intensitat contemplativa d'aquest Misteri d'Amor del Fill de Déu, exalçat damunt la Creu amb la seva força salvadora.

15. Dissabte Sant. A les 10:00 Pregària de Laudes a la Capella que dirigeix el P. Antoni Fernández.

A les 21'30. Solemne Vetlla Pasqual que presideix el P. Ricard Janer, Prior. Després d'aquests dies de silenci, la Litúrgia esclata en llum i música de festa.


Ens aplegam com a germans entorn de Jesús Ressuscitat rebent la Llum del Ciri Pasqual, la Paraula dels nostres orígens com a creients, l'aigua de les fonts de salvació i el banquet eucarístic que ens conforta i alimenta la nostra Fe.


Llàstima que aquesta Vetlla Pasqual no conti amb més feligresos. Després, al refetor de la Comunitat, els molts anys, compartint els ”crespells de la pau“ i un tassonet de vi dolç. 

17. Segona Festa. Com mana la tradició de Mallorca, molts de pobles avui surten per celebrar Pasqua menjant les panades i rubiols del pancaritat a un santuari. Avui fa un dia esplèndid i el Santuari i entorns desborden de gent.

18. Trobada de la Delegació de Missioners dels Sagrats Cors a Lluc amb l'assistència del P. Emilio Velasco Sup. General. És una ocasió per reviure el carisma missioner des de la celebració de la Pujada del P. Fundador i els primers congregants al Santuari i enfortir els vincles fraternals.

El P. Manel Soler rep i celebra la Missa a unes 70 persones de l'Associació de Gent Gran del poble de Sant Joan.

Un grup de blauets de 3er i 4t d'ESO parteixen cap a Lituània per fer un intercanvi musical amb la Coral "Dagilelis". Tornen el dia 22 per recomençar les escoles passat el temps de vacances.


20. Visiten la Mare de Déu un grup de residents del Centre de Dia de Sa Pobla. acompanyats dels seus cuidadors. Es gira la imatge de la Mare de Déu a la basílica per tal que alguns que sofreixen qualque minusvàlua puguin participar millor la celebració Eucarística que presideix el P. Manuel Soler.

22. El P. Manuel Soler celebra la Missa funeral per Pepe Espanya, jove de 22 anys que patia paràlisi cerebral.

A les 13:00 cantà a la basílica unes quantes peces musicals la coral del Col·legi Alemany de València nomenat “Seele” els acompanyà un conjunt de teclat i demostraren un bon nivell.

24. Un grup de religioses Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada del Centre Eucarístic de Palma visiten el Santuari amb la seva Superiora General. Les acompanya Mn. Carles Seguí.

25. Des del poble de Son Carrió venen 60 persones de l’Associació de la Tercera Edat, visiten la Mare de Déu, participen de la Missa i assisteixen a la Salve dels Blauets.

26. A les 11:00 , a la Sala de la Santa Figura, un grup d'un centenar de persones procedents de Tenessee ( EE.UU.) i vinculades amb els cursets de cristiandat han participat d'una Missa en anglès i castellà (alguns eren de parla hispana). Celebren dos preveres diocesans que els acompanyen

A les 11:00 a la basílica s'hi reuneixen un grup de 300 feligresos de la Federació d'Associacions de Majors de Calvià (FAMAC). Han participat activament en una Missa amb l'animació d'una coral i guitarres, fent les lectures i pregàries i presentant ofrenes. El prevere que ha celebrat és Mn. Pep Toni Guardiola, rector de vàries parròquies de Calvià.

28. Un grup d'alemanys del moviment “Vacances per l'ànima” que fan turisme religiós visiten el Santuari. Celebren l'Eucaristia a la Capella del Santíssim amb un prevere que els acompanya.

30. A l'Ofici de les 11:00 els pares del blauet Josep Capó Marins, Miquel i Andrea, fan ofrena d'una imatge del Crist de Rio de Janeiro que han dut del seu viatge al Brasil i, hi celebren l'aniversari del seu matrimoni els seus amics Pep i Carolina.