Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

viernes, 29 de junio de 2012

Enseñanza musical en Lluc

Gestiones para un nuevo plan de enseñanza musical en Lluc

El concierto facilitaría la supervivencia económica de la Escolanía


Última Hora / Elena Ballestero | Escorca | 26/06/2012
El Santuari de Lluc negocia con el Govern una fórmula que permita incluir la enseñanza musical que imparte a los blavets dentro del currículum escolar de los alumnos de la Escolania de forma que, independientemente de si después continúan o no los estudios de grado medio en el conservatorio, puedan obtener una certificación de los conocimientos adquiridos.
La medida daría también una mayor viabilidad económica a la Escolania de la que se tiene constancia desde el siglo XIII y que genera un cuantioso déficit económico debido, principalmente, a que con el paso de los años los profesores laicos han ido sustituyendo a los religiosos.
La Escolania está concertada como un centro de educación primaria y primer ciclo de secundaria, por lo que es el Govern quien sufraga el sueldo de los maestros, pero la enseñanza musical es extracurricular y por tanto el Santuari paga el sueldo de los profesores de música y canto también laicos. Asimismo, el patronato de la Fundació Santuari de Lluc aprobó ayer las cuentas del 2011 que cierran con déficit .miércoles, 20 de junio de 2012

L'Obra Cultural Balear a Lluc

El 10 de Juny del 2012 l'Obra Cultural Balear pujà a Lluc per celebrar el 50 aniversari de la seva fundació. Jaume Mateu Martí, el President, i tots els qui l'acompanyaven es reuniren entorn del monument de la Flama de la llengua que hi ha abans de pujar al "pujol dels misteris". Recordaren el compromís d'aquesta institució: defensar la llengua, el folclore, el tarannà i el patrimoni en general de les Illes. Sobretot quan corren vents contraris des del govern.

Els blauets cantaren la Balanguera davant el monument i el Prior, P. Antoni Vallespir, digué unes paraules, com també el President de l'OCB. Després els castellers feren una bona demostració de les seves habilitats a la plaça del Santuari. Abans, una representació de la Institució assistí a l'ofici i ofrendà un facsimil del document de la constitució de l'Obra.

A continuació, les paraules del P. Prior:

Flama de la llengua
L'encengué la fe,
la portà l'esforç,
la manté la voluntat
d'un poble
Lluc 6-3-83.

Conta la crònica del Santuari, com la matinada de dia 6 de Març de 1983, els escoltes de l'Agrupació “Gabriel Alomar” pujaren des de Ciutat ,i a peu, la “Flama de la llengua” que havien anat a cercar a Montserrat , i que després dipositaren simbòlicament damunt el sepulcre del Beat Ramon Llull, a l'Ajuntament de Ciutat i a la seu de l'Obra Cultural Balear.

En la nostra bella parla, hem après l'adagi: “No hi temps que no torn”. En els nostres dies, hem de constatar la veritat d'aquesta sentència o proverbi per tot el que és bo i engrescador però també pel que és negatiu i desencertat.

Josep Mª Llompart, en aquella diada de Març de 1983, deia: “Vet aquí la significació de l'homenatge que, en aquesta primavera difícil i amenaçada del nostre poble, retem avui a la llengua que l'identifica, allò que és el signe de la seva pervivència i la penyora més clara del seu esdevenidor: la llengua catalana”.

També, els qui ens deim cristians, ens hem sentit recolzats sovint per la doctrina oficial del nostre col·lectiu. Així l'avui Beat Joan XXIII en la seva encíclica “Pacem in Terris” de 1963, en el nº 90, ens diu: “Respon a una exigència de justícia que els poders públics aportin la seva contribució a promoure el desenvolupament humà de les minories amb mesures eficaces a favor de la seva llengua, de la seva cultura, dels seus costums i dels seus recursos”.
I és molt interessant llegir en el nº anterior, el 89: “Cal afirmar, de manera més explícita , que una acció adreçada a reprimir i a sufocar la vitalitat i el desenvolupament d'aquestes minories és una violació de la justícia; i ho és molt més, si va dirigida a fer-les desaparèixer”.

Els Missioners dels Sagrats Cors, com un acte de coherència per sentir-nos responsables d'alguns llocs emblemàtics i representatius dels valors que han vertebrat el poble de Mallorca, ens hem manifestat no fa gaire pel que fa a la normalització de la nostra llengua. En aquests llocs hem après a expressar-nos i a pregar en català, com ho aprenguérem a ca nostra i com feren el Beat Ramon, Santa Catalina Tomàs i els poetes de la Renaixença i de la Coronació.

Les nostres experiències personals, com a missioners, a diversos continents, de races i cultures ben dispars, ens han posat al servei d'immigrants de moltes provinences, i hem après que l'immigrant com més prest i més plenament s'integra, més aviat pot exercir els seus drets com a persona i no es queda, simplement, com a convidat de segona.

D'aquí ve que demanem que la qüestió de la llengua , així com el projecte de l'educació, siguin objecte d'un gran consens, com a valors suprems dels col·lectius esdevinguts pobles. Que ja mai no es converteixin en factors de política conjuntural, que malmena aquell patrimoni més íntim i vertebrador d'un poble.

En definitiva, manifestam la nostra opció per sumar-nos a l'Obra Cultural Balear i a tantes persones i col·lectius, tan diversos, que se manifesten coratjosos per treure del debat polític aquells valors que són constitutius del poble de les Illes Balears des de fa prop de vuit segles.


miércoles, 13 de junio de 2012

Crònica del Santuari: maig 2012

Lluc dia a dia /Ramon Ballester Vives, msscc

Dia 1 de maig.-  Comença el mes amb un dia solejat, que convida a gaudir de la natura i és molta la gent que puja al Santuari. A la Basílica tenim  una concorreguda celebració eucarística presidida pel nou Prior el P. Antoni Vallespir acompanyat pel P. Gabriel Seguí, rector de la parròquia de La Real. Com és ja costum la parròquia puja aquest primer de maig en esperit de pelegrinatge. El P. Llorenç Caldentey dirigeix la coral parroquial .

A la mateixa celebració s’hi adjunta el club esportiu de La Salle que presenten l’ofrena de flors, una pilota per l’escolania i un banderí commemoratiu.

Divendres 4.- Visita el Santuari un nombrós grup del Col·legi Marian Aguiló de Ciutat..

Reunió dels preveres de l’arxiprestat de Lluc amb el seu arxiprest Simó Garau i el vicari episcopal Rafel Umbert. Tracten diversos temes d’estudi: Vaticà II, sanitat, etc. Després són convidats a dinar amb la Comunitat.

També  puja a  Lluc la directora insular de Medi Ambient, Margalida Pocoví que visita la reparació que es fa  al “molí d’aigua”, el jardí botànic i el centre de informació de la Serra de Tramuntana.

Dissabte 5.- Un grup de monitors de la Delegació d’Ensenyament del Bisbat prepara a Lluc una trobada més nombrosa pel proper dia 10.

Diumenge 6.- Malgrat que sigui un dia plujós  són diversos els grups que pugen al Santuari; entre ells destacam l’Associació de la Tercera Edat de Santa Margalida.

Dia 8.- Una quarantena de “ Mestresses de casa” participen a la Missa de les 11´30h

Dia 9.- Un grup d’amics de Juan Reinoso pugen a peu des de Caimari per demanar la salut del seu amic que va sofrir la ferida d’un llamp mentre pescava a la badia de Pollença.

Dia 10.- Es celebra a Lluc la XII Trobada  d’alumnes de Primària dels Centres Diocesans amb l’assistència del Sr. Bisbe. Tenen diverses activitats a l’Acolliment del Centenari; entre elles el cant de la Salve per l´Escolania. Són més de quatre-cents participants amb els seus monitors.

Dia 11.- La consellera de Medi Ambient, Catalina Soler, acompanyada de Margalida Pocoví, directora general de M.A. I altres membres del departament assisteixen a la salve dels Blauets i després visiten les obres del molí hidràulic i el jardí botànic. Dinen amb la Comunitat.

 A una sala del Santuari comença una tanda de lectures  d’obres en català  que durarà 24h., reivindicant la protecció i el foment de la nostra llengua en contra  de les determinacions que promou l’actual  Govern.

Dia 12.- Com ja és habitual des de fa anys, l’Escolania de Lluc, en el seu afany de projecció exterior i enriquiment cultural  ha pres el vol per visitar les ciutats de Badalona on participa a la Trobada de Corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i, després, anada a Nancy per actuar en el Festival Internacional de cant de la ciutat, anomenat :”Nancy voix du monde”

Diumenge 13.- A la Missa de les 11h., en absència de l’Escolania, hi participa la Coral Parroquial de Sant Jaume de Ciutat. Hi fan la seva Primera Comunió els germans Joan i Antoni Bergas Molina.

A les 15h. Tenen una Missa a la basílica un grup de “Regnum Christi”

Sor Coloma,
monja franciscana
que moría als 85 anys
Dia 17.- Aquesta matinada, al convent de religioses franciscanes, ha mort Sor Coloma Alzina als 85 anys  Durant 14 anys ha servit el Santuari donant exemple de  virtuts i treball humil.. Cal destacar la seva simpatia i la seva caritativa preocupació per tothom.

A la Missa de les 11´30h. Hi participen tres grups: “Agents Comercials- Col·lectiu Majors”; Tercera Edat de “ Es Vivero  i “Centro de Pasivos”.

Dia 18.- Es fa l’enterrament de Sor Coloma Alzina al cementiri d’Escorca i ,a la Missa vespral es  celebra un sentit funeral on es prega i es fa record emotiu de Sor Coloma; presideix l’Eucaristia el P. Jaume Reynés ex-prior de Lluc.

Deixen el Santuari un grup de l8 joves de confirmació, “Sixten Klemetz” de Noruega que han tingut unes jornades de reflexió i pregària.

Dia 19.- El Club Rotaris de Mallorca inaugura un monòlit commemoratiu ubicat a la rodona de l’entrada. Tenen una Missa a les ll´3O h. que presideix el P. Antoni Vallespir, Prior de Lluc. I després tenen un dinar de germanor a l’Acolliment del Centenari.


A les 16h participen a una Eucaristia celebrada per Mn. Jaume Alemany components del grup juvenil “Foc” i del Moviment Albertià de La Puresa de Palma i Manacor.

Diumenge 20.- A les 11h ve la Coral de Campanet per solemnitzar la festa de l’Ascensió.

A les 12´30h. Les Penyes del C.E. Mallorca participen a una Eucaristia que celebra Mn. Jaume Alemany,; es fan ofrenes de flors i ensenyes mallorquinistes. Hi assisteix el president del Mallorca Sr. Cladera.

A les 17h unes 200 persones de Ciutat, Manacor i Inca que pertanyen al Moviment de Neocatecumenals, tenen una animada Missa molt participada.

Dia 22.- Un grup d’Antics Blauets tenen una trobada amb el P. Prior per a conèixer les noves instal·lacions d’acolliment de visitants i escoltar el seu parer i propostes de cara a l’Escolania, actuacions culturals, etc. Dinen amb la Comunitat.

Dia 23.- Unes 400 persones de la 3ª Edat de Campos pugen a venerar la Mare de Déu. Tenen  a l’Acolliment del Centenari  una Missa presidida pel rector de la parròquia  Mn. Francesc Munar i concelebrada pel P. Prior i altres membres de la Comunitat. L’Escolania, cantà la Salve i una coral animà la celebració. Fan unes ofrenes  pròpies del treball casolà.

Dia 24.- Venen en esperit de peregrinatge un grup de la 3ª Edat de Pollença i un grup de Sineu. Assisteixen a la Salve i a l’Eucaristia de les 11'30h.
Dia 26.- S’inaugura la 1ª Fira “Natura-Esport” a la plaça i Acolliment del Centenari . A més d’algunes parades de venda de material específic una sèrie  d’activitats lúdiques i didàctiques omplen la jornada, com és ara excursions guiades, proves de “nordic walking”, ràpel per infants, demostració amb cans de salvament, etc.

A la Missa de les ll´30 hi participen membres de la Confraria de Ntra. Sra. del Perpetu Socors.

Dia 27.- A la Missa de les 11h. fa la seva  Primera Comunió el blauet Sergi Miquel Guijarro; també hi participen  quatre matrimonis de La Real en l’aniversari del seu casament.
Després de la celebració, l’Escolania fa un petit concert en homenatge i agraïment a Sor Coloma.

A les 13h. fan una pregària i ofrena de flors a la Mare de Déu un grup del Gremi de Tintorers de Mallorca.
Dia 28.- Devers quatre-centes persones de les parròquies de l’anomena’t sector de “Ses Marines”, assisteixen a la Salve dels Blauets i a una Missa a l’Acolliment del Centenari; a l’ofertori  presenten rams de flors.

Dia 29.- Celebració  Eucarística de “Vida Creixent” que presideix Mn. Pau Oliver amb els concelebrants Mn. Guillem Parera i Mn. Jaume Obrador. Els dóna la benvinguda el P. Prior.
Dia 30.-A l’Acolliment del Centenari, el P. Prior presideix una multitudinària Missa pel 1er. Grup de la Part Forana; es calculen 1200 persones que hi participen. Hi assisteix la presidenta del Consell de Mallorca Maria Salom i altres autoritats.

Puja des de Sóller el Col·legi del Puig.
Dia 31.- Ve el 2on. Grup de la Federació de Persones Majors de la Part Forana; aquesta vegada són 1400 que omplen l’Acolliment del Centenari: Presideix l’Eucaristia el P. Manuel Soler després de la Salve de l’Escolania. Entre les autoritats assistents el Sr. Joan Rotger, vicepresident del Consell de Mallorca. Anima la celebració amb els seus cants Sor Joana, franciscana de la Comunitat de Lluc.


A les l2h. A la basílica el Sr. Bisbe presideix l’Eucaristia de la tradicional Jornada de Germanor Sacerdotal, concelebrada pels vicaris episcopals i devers 120 preveres. L’Escolania acompanya la celebració Es prega i recorda 6 preveres en el 50 aniversari de l’ordenació, 3 en els seus 25 anys; també es fa menció de 8 preveres que moriren durant aquest any.

En un del parlament el Sr. Bisbe ha manifestat que ha treballat a  favor del procés de beatificació  del P. Joaquim Rosselló, Prior de Lluc i fundador de la Congregació de MM. Sagrats Cors, així com de les seves gestions amb al govern per aconseguir l’escola de música concertada per a l’Escolania.
Després té lloc a “Sa Fonda” un saborós i animat dinar.

lunes, 11 de junio de 2012

Obra Cultural Balear a LlucDiario de Mallorca / 11 Junio 2012

Cumbre en Lluc contra los ataques al catalán

La Federació Llull, integrada por la OCB, Acció Cultural del País Valencià y Òmnium Cultural, celebró ayer una reunión con socios y amigos de la OCB en el santuario de Lluc, con motivo del cincuentenario de la entidad mallorquina. El acto contó con la presencia de Eliseu Climent y Muriel Casals, presidentes de Acció Cultural y Òmnium Cultural, quienes acompañaron al presidente de la OCB, Jaume Mateu, en la denuncia contra los "ataques al catalán" por parte del Govern de Bauzá.

domingo, 3 de junio de 2012

Estampes dels darrers dies

Dies 30 i 31 hi hagué una gran afluència de la gent gran de la part forana. Entre els dos dies rebérem 2.400 persones. En les Eucaristies no hi mancaren autoritats del Consell de Mallorca i dels ajuntaments de diferents pobles. Vegeu la multitud.

Nombroses ofrenes florals a la Mare de Déu tingueren lloc per part de la gent de la part forana de Mallorca els dies que pujaren al santuari. Una mostra.


El dia 31 d emaig, endemés de la gent de la Part Forana també prengueren part en l'Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe un bon nombre de preveres de Mallorca. És la jornada sacerdotal que es celebra anualment en la festa de Jesucrist etern Sacerdot.


Els darrers dies han estat molt atrefegats a Lluc. El 2 de juny pujaren un bon nombre de malalts, acompanyats per familiars, amics i també per la Delegació de Pastoral de la Salut (Mallorca) que organità la trobada. En total es calculen unes 500 persones. Presidí el Sr. Bisbe i concelebraren una vintena de preveres.


Des de petits els mallorquins es familiaritzen amb Lluc. Per tal que tenguin motius per pujar la muntanya se'ls ofereix jocs i entreteniments.