Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

lunes, 20 de febrero de 2012

Un manifest per a reflexionar


ANDREU CARRIÓ I CATALÀ. DIACA DE L´ESGLÉSIA CATÒLICA El manifest dels germans missioners del sagrat cor sobre la llengua i la cultura ens conviden a fer una reflexió seriosa i en profunditat, davant uns fets de caire polític per part dels actuals governants sorgits de les darreres eleccions, també de medis de comunicació davant el perill real que afecta greument a la cultura i llengua catalana de Mallorca, i és clarament un atemptat més a la identitat pròpia del nostre poble mallorquí. Una identitat que dona sentit al nostre esser la nostra pertanyença arrelada en un territori una llengua i una cultura pròpies tan digne i valuosa com qualsevol altra.

Pens que el manifest dels "coritos" no només va dirigit als responsables abans esmentats la seva crida plena de saviesa, de seny i de prudència, sinó a tot el poble balear. L´església Catòlica forma i és part d´aquest poble. L´església és vital per la supervivència de la cultura i la llengua d´aquesta terra.
Crec que a l´església hi ha un cert procés de relaxació envers de la llengua pròpia en benefici de la llengua castellana, aquest fet ajuda poc a la integració de les persones procedents d´una altra cultura i els posa en desavantatge en no poques qüestions.
L´església sempre ha sigut respectuosa en totes aquelles persones immigrants, en la seva cultura, llengua que ha valorat i respectat.
Hi ha sectors de l´església mallorquina (parròquies, llocs de culte, col·legis etc.) on els seus feligresos han entès l´acolliment com una debilitat, com si la llengua mallorquina fos de segona categoria, tenen una actitud de vertader rebuig cap a la nostra llengua. Per exemple, parròquies que fa dècades que les celebracions es fan en castellà, i això és lo normal, el que és extraordinari és fer-les en mallorquí.
Quan l´acolliment s´eternitza al llarg del temps, esdevé i es converteix en una "colònia" parroquial, que apart de compartir una mateixa fe, poc té aveura en el tarannà de la nostra diòcesi envers de la seva cultura llengua i tradicions que li son aliens, per la qual cosa li confereixen com església identitat pròpia en comunió en l´església Catòlica de la resta del món. 

 20 de febrero de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario