Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Els lligams entre Campanet i Lluc (II)

Les coves de Campanet
Continua:

De tots els qui alguna vegada heu pujat a Lluc, segurament tots els qui estam aquí hem fet el camí més d’una vegada a peu o amb cotxe, recordau que passam pel Barracar. Doncs es té constància que l’any 1813 Hisenda es va apoderar d’aquesta possessió. Molts vos demanareu: i això que té que veure en Campanet? Heu de saber que a Campanet hi havia un metge, el Dr. Miquel Alemany, al qual havien de pagar anualment cinc quarterades de blat, el que ales hores suposaven unes 30 lliures. El motius d’aquest pagament el desconeixem, ja que les cròniques callen al respecte.

No podem deixar de parlar del, al llarg dels segles, ha estat un dels lligams forts de caire humà i personal que hi ha hagut entre Campanet i Lluc. Em referesc a la relació que hi ha hagut dels campaneters amb l’Escolania de Lluc. Un bon grapat d’al.lots del poble n’ha format part.

La primera constància que tenim de Campanet relacionada amb aquesta institució coral de les més antiga d’Europa, i ja no parlem de Mallorca, és la d’un minyó del cor, en Gabriel Masssanet fil de M. Masssanet de Campanet, que mori al Santuari el 21 d’octubre de 1631. Les cròniques conten que el dia abans es confessà, combregà i extremuncià i morí com un sant. La causa de la mort la relaten dient que el dia abans li agafà el mal i durà 22 hores. L’endemà li donaren sepultura i cantaren la missa de l’assumpció. I acaba dient la crònica que Nostre Senyor el tingué a la glòria.

Continuen passant els anys i Campanet segueix lligat a Lluc, amb al·lots blaus dels que cal destacar en Llorenç Riber, antic blavet del que Lluc s’enorgulleix i el citen com a gran personatge que ha passat per Lluc. A la seva obra de la Minyonia no escatima pàgines per parlar tant de Lluc com de Campanet. El P. Bartomeu Pericàs, de petit i de gran passà gran part de la seva vida al Santuari, fins que mori al seus 96 anys el passat 2012.Darrerament el nostre pregoner n’Arnau Reynés que tampoc mai s’amaga de dir que aprengué a estimar la música de mans del P. Jaume Palou, que per cert també tenia relació amb Campanet per motius familiars. Sense oblidar tampoc un dels Priors de Lluc el P. Miquel Gual. Tant el P. Pericàs com el P. Gual són els dos campaneters que més lligats han estat al Santuari, ja que els dos un dia decidiren integrar-se a la comunitat dels Missioners dels sagrats Cors que, des de fa mes d’un segle, estan al front del santuari per decisió del Bisbat de Mallorca.

Com veis idò molts han estat els lligams de Campanet i Lluc, fins al punt que durant aquest 100 darrers anys no hi ha hagut pràcticament cap any que no hi ha hagi hagut un blavet campaneter a Lluc, en total fins ara n’hi ha de comptabilitzats 89, més tots aquells, que abans de tenir dades tan concretes també han format part de l’escolania. Alguns d’ells, com ho féu en Riber per les festes de Nadal, han fet el sermó de la calenda, han cantat l’àngel o bé han interpretat el cant de la Sibil·la, tornant així aquella visita que en el Segle XVl un al·lot blau per les festes de Nadal vingué a Campanet a cantar-la segurament per que en el poble no hi havia ningú que la pogués interpretar.

A aquests lligams també hi podríem afegir una gran quantitat de treballadors que al llarg del segle passat i l’actual s’aproparen al Santuari, per treballar de picapedrers, fusters, dones de neteja, mestres i fins i tot guionistes de produccions audiovisuals. Tots ells han trobat a Lluc la seva segona casa i molts la primera, ja que allà hi feien la seva estada. I inclús alguns d’ells portaven l’afegitó de Lluc, recordem a na Margalida de Lluc, que la seva estada allà li ha servit per reemplaçar el seu mal nom que tenia a Campanet.

Per no estendre’ns més, com veis, la nostra relació amb Lluc ha estat constant al llarg dels segles, per això, tant el Santuari com l’Ajuntament de Campanet, mitjançant la producció de IRU han cregut oportú fer una presentació/projecció sobre els 500 anys d’història d’un dels llocs més emblemàtics de Mallorca situat, com el nostre poble, a la Serra de Tramuntana, i declarat Patrimoni de la Humanitat. Un lligam més que ens uneix.
Joan Pons

No hay comentarios:

Publicar un comentario