Notícies de la Casa pairal dels mallorquins. Pregar a la Cambra santa. Teologia i espiritualitat de la Moreneta de Lluc.

viernes, 6 de marzo de 2015

Comunicat dels Missioners SS. Cors

Comunicat dels Missioners dels SS. Cors
  sobre els fets atribuïts al P. Antoni Vallespir, Prior de lluc


Palma, 6 de març de 2015

Davant els fets atribuïts per un antic blauet al P. Antoni Vallespir i Llompart, msscc, la Delegació de Mallorca dels Missioners dels Sagrats Cors, manifesta el següent.

1. A proposta de la Congregació, el P. Antoni Vallespir ha estat rellevat provisionalment pel Sr. Bisbe de Mallorca, del seu càrrec de Prior del santuari de Lluc. Ara bé, aquesta mesura cautelar té en compte la necessària presumpció d'innocència en favor del P. Vallespir, malgrat dels suposats detalls sobre aquests fets que s'hagin adduït i publicat. En aquest sentit, el P. Vallespir té el ple suport dels seus germans religiosos i li serà proporcionada l'assistència adequada en aquests casos.

2. La voluntat clara i ferma de la Congregació d'aclarir les acusacions, i de prendre les mesures adequades, seguint la dinàmica de transparència en aquests supòsits implantada a l'Església Catòlica pels papes Benet XVI i Francesc i sempre afavorint els drets dels menors.

3. La confiança en la ràpida i justa actuació de les instàncies judicials eclesiàstiques davant les quals s'ha presentat per ara la denúncia.

4. Una crida a la serenor a les famílies dels blauets, que han confiat l'educació dels seus infants al santuari de Lluc. Els nins estan en tot moment ben atesos pel grup de professors i educadors al seu servei.

5. Mentrestant la cura pastoral del Santuari i la parròquia queda ben garantida pels vicaris legítimament nomenats i per la comunitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario